MENTORSKAP / COACHING
- Vi bygger vidare

Om värdegrundsarbete för organisationer och företag.
Mentorskap/coaching avseende värdegrundsarbete.

För chefer, ledare och förändringsagenter.
Vikten av trovärdighet och tillit i värdegrundsarbetet.
"Ledarskap stavas kommunikation."
Vi bygger vidare – med fokus på dina styrkor, kunskaper och erfarenheter. Halvårs- eller helårsbasis gäller för mitt uppdrag som mentor/coach.Etiska ledord för företaget Kajsa Widén är: Tid, Tålamod och Tillit.

Copyright Företaget Kajsa Widén.